Drevené komponenty

sériovo vyrábame zložité drevené obalové komponenty určené na balenie členitých /najmä automobilových a strojárskych/ výrobkov