O nás

 

Firma EURY– PACK System s.r.o. pôsobí na trhu výroby drevoobalov od roku 2007. S výrobou drevených obalov má viac než 15-ročné skúsenosti.

Spokojní odberatelia najmä zo segmentu nadnárodných spoločností oceňujú najmä:
- rozmanitosť nášho portfólia výrobkov z dreva,
- a flexibilný prístup k individuálnym požiadavkám každého jedného odberateľa.

Sídlom firmy je mesto Fiľakovo, 15 km od mesta Lučenec, južná časť stredného Slovenska.

Výroba sa realizuje v 1 areáli:

Prevádzka „Buzitka-Prša“ (areál bývalého poľnohospodárskeho SOU medzi obcami Buzitka a Prša o rozlohe cca 7,0 ha) sa nachádza asi 15 km od mesta Lučenec, južná časť stredného Slovenska. Na tejto prevádzke je sústredená celá výroba s možnosťou podstatného rozširovania skladovacích a výrobných kapacít.

Hlavným spracovávaným materiálom vo firme EURY – PACK System s.r.o. je drevo (najmä smrekové rezivo) a polotovary zhotovené najmä z dreva, preglejok, OSB dosiek a DTD dosiek.

Štandardne dokážeme realizovať náročné obalové riešenia z dreva v kombinácii s inými obalovými materiálmi, najmä s vlnitou lepenkou. V súvislosti s vlnitou lepenkou chceme zvýrazniť väzbu na ďalšiu našu firmu KARTEX-VL, s.r.o., ktorá vyrába obaly z vlnitej lepenky. V symbióze našich dvoch firiem pôsobiacich v obalovom priemysle tak dokážeme komplexne reagovať na potreby našich odberateľov.

Sklady / Skladové priestory

Skladové priestory sú v 2 areáloch:
Areál „Buzitka-Prša“ (aktuálne s disponibilnou skladovacou plochou cca 2.000 m2) s možnosťou podstatného rozširovania skladovacích kapacít.
Areál „Malý Krtíš“ (cca 800 m2 skladovacej plochy) Just-in-Time pre existujúceho odberateľa.