Sušiareň

Máme vlastnú sušiareň reziva, ktorá je spôsobilá zabezpečiť tepelné ošetrenie dreveného obalového materiálu podľa požiadaviek fytosanitárnej normy FAO ISPM č. 15:2009.

Naša sušiareň podlieha pravidelnej kalibrácii a technickej kontrole, ktoré vykonáva Skúšobné laboratórium TSÚP. Následne nám vydá Osvedčenie o technickej spôsobilosti sušiarne pre tepelne ošetrenie obalového dreva podľa predpisu FAO ISPM č. 15/2002.
- aktuálna platnosť osvedčenia je do 19.05.2020

Ak chceme obchodovať s tepelne ošetreným drevom alebo ho spracúvať, tak potrebujeme mať vydané Osvedčenie o zápise do registra výrobcov a dovozcov rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré vydáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSUP).
- naše registračné číslo je SK-2649
- aktuálna platnosť osvedčenia je do 19.05.2020