Zameranie a vízia

Naše obalové riešenia realizujeme najmä v nadnárodných spoločnostiach, ktoré pôsobia v nasledovných odvetviach:

 • welness
 • automobilový priemysel
 • strojársky priemysel
 • elektrotechnický priemysel
 • obalový priemysel
 • nábytkársky priemysel

Strategickým zámerom spoločnosti EURY – PACK System s.r.o. je poskytnúť svojim klientom komplexné obalové riešenia s kompletným obalovým servisom s víziou byť popredným sériovým výrobcom zložitých drevených obalových riešení.

Medzi hlavné priority pre trvalo udržateľný rast spoločnosti patrí:

 • postupný prienik do segmentu veľkých a nadnárodných spoločností s potenciálom využívania obalových služieb a obalového servisu;
 • schopnosť zabezpečiť "Just in Time" dodávky pre zazmluvnené nadnárodné spoločnosti;
 • budovanie značky EURY – PACK System ako popredného výrobcu zložitých drevených obalových riešení s kompletným obalovým servisom;
 • budovanie firemnej kultúry;
 • rozvoj vzdelávania zamestnancov a výchova budúcich zamestnancov cez spoluprácu so strednými a vysokými školami.